Home

Welkom op de site van stichting Boom&Bosch

De stichting ‘Boom & Bosch’ (B&B) brengt het nut, de zorg, maar vooral ook het behoud van bomen in ‘s-Hertogenbosch en omstreken onder de aandacht. Niet alleen bij u, ook bij gemeentebestuur, beleidsmakers en uitvoerende instanties.
 
Het gaat hier met name om (intrinsiek) waardevolle bomen die bepalend zijn voor het beeld van een locatie in het stedelijk gebied of die deel uitmaken van natuurgebieden, landschappelijk waardevolle gebieden en ook agrarisch landschappelijk waardevolle gebieden. De stichting beijvert zich tevens voor de aanplant van meer bomen.

De stichting ijvert voor een wederzijds begrip en houdt u graag op de hoogte van ontwikkelingen. Ze wil u voorlichten en adviseren.

Zonodig (hopelijk zo min mogelijk) kan de stichting B&B u behulpzaam zijn bij het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij bedreigingen van bomen en de natuur in het algemeen, waaronder kap in het bijzonder. De doelstellingen van de stichting worden ondersteund door de Landelijke Bomenstichting, die in Utrecht is gevestigd.