Petitie voor redden moeraseik Vught

"Een eerlijk verhaal" noemde Peter Pennings het. Hij is wethouder in Vught en nam woensdagmiddag 30 oktober 258 handtekeningen als steunbetuiging tot behoud van de moeraseik in ontvangst. Op het Versterplein verzamelden zich tegen de schemering zo'n dertig mensen. We hadden op wat meer mensen gehoopt, vooral ook kinderen, maar in veel huishoudens liep het tegen etenstijd. 

Buurtbewoner Hans van Assen (voorzitter stichting 'Pleinvrees') deed het woord en overhandigde de wethouder het gedicht over de eik-verzuchting, alle handtekeningen en een mooie kleurenposter van het Versterplein met de boom in kwestie zeer nadrukkelijk op de achtergrond.

De storm op maandag 28 oktober doorstond de boom probleemloos. Mocht uit het tweede onderzoek blijken dat de boom inderdaad zo ernstig is aangetast, dan nog hoopt de buurt dat de boom zo lang mogelijk gehandhaafd kan blijven. Het expertiserapport van Cobra biedt immers deze mogelijkheid, mits de boom jaarlijks aan een onderzoek wordt onderworpen. Bovendien is ziekte door zwamaantasting niet de reden voor de kapaanvraag. In de aanvraag voor een kapvergunning moet de Moeraseik worden gekapt omdat: “De boom een ernstige belemmering vormt voor de realisatie van het plan”.

Een 120 jaar oude boom staat de bouwplannen eenvoudig in de weg. Een omgekeerde redenering dus.

 

Wethouder Pennings kan geen toezeggingen doen. Hij is zelf natuur- en bomenliefhebber, maar wacht toch de onderzoeken af alvorens een besluit te nemen.

Bij de aanwezigen waren diverse milieuverenigingen en –initiatieven, stichting Woonwijze en de lokale omroep van Vught.