Bisdom kapt beeldbepalende haagbeuken

Bisdom Den Bosch heeft, zonder kapvergunning en overleg met de buurt en de gemeente, in de vroege ochtend van 24 juli jl. twee beeldbepalende haagbeuken aan de Lange Putstraat gekapt. Erg jammer en een groot verlies aan prachtig groen in deze straat. Er staan al zo weinig bomen in de binnenstad.

Omdat er sprake is van illegale kap, ontbreekt het ook aan een afweging op basis van de criteria in de Bomenverordening.

Alle bomen in de binnenstad zijn aangemerkt als structuurbomen en daardoor kapvergunningplichtig. In een tijd van klimaatverandering en daarmee gepaard gaande, oplopende temperaturen (hittestress) dienen we zeer terughoudend te zijn met het kappen van bomen in het algemeen en in het bijzonder in de stad. Bomen zorgen voor verkoeling, leggen CO2 vast, zorgen voor schone lucht en bieden een onderkomen aan diverse organismen, waaronder vogels.

Hoe heeft het Bisdom toch zo onnadenkend kunnen handelen? Zonder enige vorm van communicatie met de buurt. Stichting Boom en Bosch heeft hier, na een melding van bewoners, contact over gehad met de gemeente met het verzoek tot handhaving en het opleggen van een zware herplantplicht.