Akkoord over bomen bij Heilig Hartenkerk

Stichting Boom en Bosch heeft na intensief overleg met de gemeente en De Bont van Hulten, eigenaar en initiatiefnemer van omzetting van de monumentale Heilig Hartenkerk naar 12 grondgebonden woningen en twee vrijstaande woningen, een akkoord gesloten over de kap, compensatie en vergroening van het plein voor de kerk. Dit akkoord zal worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar.

Ondanks dat er vijf waardevolle lindes moeten wijken zijn wij toch tevreden over dit resultaat. Het voeren van een procedure tegen de kapvergunning was op voorhand kansloos. Reden: de lindes staan op particulier terrein en worden niet aangemerkt als structuurbomen, maar als sfeerbomen. De lijst met waardevolle bomen is nog niet vastgesteld. Wij hebben het maximale bereikt. De jonge esdoorns aan de andere kant van het plein worden vervangen door lindes. De bomen staan in een slechte groeiplaats en zijn oppervlakkig geworteld. Het plein wordt voor de helft vergroend met bloemenperken en gazons, omzoomd met haagjes. De vijf waardevolle lindes die worden gehandhaafd krijgen een verbeterde en groen ingerichte groeiplaats. De keien gaan eruit, gras en bloemen erin. Voor de ingang van de parkeerplaats komen twee forse Valse Christusdoorns terug in de handelsmaat 60. De vier lindes komen terug in de handelsmaat 40. In totaal worden er acht bomen herplant. De gezamenlijke bergingen op het plein worden op ons verzoek verplaatst, zodat de te handhaven lindeboom niet wordt belast en de zichtlijnen niet worden aangetast. Door interventie van Boom en Bosch worden de twee bomen in de pastorietuin gespaard, wordt het plein voor de kerk verder vergroend en komen er meer bomen terug dan in het oorspronkelijke plan en in een grotere handelsmaat. Vijf van de tien waardevolle lindes worden ingepast. Met dank aan De Bont van Hulten en Paul van Dongen en Jan Winter van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor de prettige sfeer waarin dit overleg heeft plaatsgevonden.