Meer groen bij parkeergarage Maijweg

Stichting Boom en Bosch heeft op 23 januari 2014 een zienswijze ingediend op een aanvraag voor een bouwvergunning voor een P&R garage aan de Maijweg. Langs de Maijweg staan waardevolle paardenkastanjes. Zes bomen hebben een monumentale status en staan op de gemeentelijke bomenlijst. Op het huidige parkeerterrein staan 34 bomen, waarvan één esdoorn die kapvergunningplichtig is. De gemeente had echter verzaakt een volledige bomeninventarisatie op te laten stellen. Daarnaast vonden wij de BEA (Bomen Effect Analyse) onvolledig. De 33 kastanjes op het parkeerterrein zijn niet kapvergunningplichtig en worden om die reden niet gecompenseerd.  

Om de waardevolle paardenkastanjes meer groeiruimte te geven heeft onze stichting voorgesteld de garage verder terug te leggen en de parkeerplaatsen onder de bomen op te heffen. Naar aanleiding van onze zienswijze, actie in de raad en onjuiste getallen in de aanvraag, heeft het college de aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd. Daardoor ontstond er ruimte om nog eens serieus naar het ontwerp te kijken en opnieuw met de NS en bewoners van de wijk Het Zand in gesprek te gaan ten einde te komen tot een door alle partijen gedragen plan.

Het resultaat van deze onderhandelingen is dat de wijk groen en autoluw zal worden ingericht. De parkeerplaatsen onder de paardenkastanjes verdwijnen, waardoor de bomen meer ondergrondse groeiruimte krijgen en er een aaneengesloten groenstrook ontstaat voor verblijfsplekken en speelvoorzieningen. Bewoners kunnen straks de auto kwijt in de parkeergarage.

De aanvraag is opnieuw ingediend en de ontwerpbeschikking heeft weer zes weken ter inzage gelegen. Onze wens om het parkeerdek te vergroenen is echter niet ingewilligd. Daarom heeft de stichting op 9 januari jl. opnieuw een zienswijze ingediend met het verzoek de parkeergarage, en daarbij in het bijzonder het parkeerdek, te vergroenen. Aanleiding vormde een motie van de Bossche Groenen, de PvdA en Groen Links die door de raad unaniem is aangenomen. Daarin verzoekt de raad het college met de NS in gesprek te gaan om de parkeergarage verder te vergroenen. Onze zienswijze sluit hier naadloos bij aan.