Brief aan gemeenteraad over bomenverordening

 

Boom & Bosch heeft een brief geschreven aan de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch uit protest tegen het voorstel om de bomenverordening ernstig te versoberen. Volgens de stichting is het nieuwe voorstel rigide en wordt het bomenbeleidsplan uit 2010 hiermee ongedaan gemaakt. Wij zijn verbaasd dat dit zonder vooroverleg met de bomenstichting wordt voorgesteld.

Die bomenverordening speelde een belangrijke rol bij de bouw van de nieuwe parkeergarage aan de Hekellaan.  Er zijn desondanks 145 bomen gekapt die een kapitaal vertegenwoordigen van 1 miljoen euro. Voor deze bomen is vanuit de bomenverordening een herplantplicht opgelegd.

 Klik hier om de hele brief te lezen.