Vughtse moeraseik moet blijven!

Aan het Versterplein in Vught staat een moeraseik. Deze 120 jaar oude monumentale boom is beeldbepalend voor de wijk en de omgeving van het station. De eik is cultuurhistorisch uiterst belangrijk en is van wezenlijk belang voor de uitstraling van de gemeente. 

Boom & Bosch heeft het gemeentebestuur opgeroepen geen kapvergunning af te geven voor deze eik, samen met de Stichting Vughts Landschap, Stichting Natuur- en Milieugroep Vught, Bomeninitiatief Vught, de landelijke Bomenstichting en de omwonenden van het Versterplein. 

Woningcorporatie Woonwijze heeft een kapvergunning aangevraagd, omdat de boom volgens de organisatie het bouwplan in de weg staat. Maar volgens de omwonenden is het precies andersom: Het bouwplan staat de boom in de weg. 

Bij een zware storm in juni 2011 waaiden in Vught meer dan 1.000 bomen om. Te midden van een groot aantal omgewaaide en beeldbepalende exemplaren bleef juist deze moeraseik ongeschonden en fier overeind. De boom mag nu niet door kettingzagen geveld worden.

 Daar komt nog bij dat in het kader van de vernieuwing van de riolering in de wijk Schoonveld in het afgelopen jaar al heel veel bomen gekapt zijn.

Ook Woonwijze, die zich regelmatig maatschappelijk ondernemer noemt, zou dat moeten willen. En als Woonwijze dat niet wil, dient de gemeente(raad) een stokje voor de kap te steken.

Kap van de moeraseik kan nu niet aan de orde zijn. Het zou beter zijn om te bekijken welke aanpassingen aan het bouwplan de boom kunnen redden. In de buurt zijn verschillende plannen geopperd waarmee hetzelfde aantal vierkante meters gebouwd kan worden, maar waarbij de boom wel kan blijven staan.   

 

De moeraseik heeft inmiddels een eigen gedicht gekregen, lees er hier over in het Brabants Dagblad.