Boom en Bosch redt eik in Vinkel

Halverwege de Brugstraat in Vinkel staat een indrukwekkende zomereik. De voormalige gemeente Maasdonk was voornemens de boom te kappen voor de herinrichting van de straat. Samen met tientallen volwassen platanen.

Voor de platanen was er weinig hoop meer. De bomen stonden op asbestcementen buizen en konden niet in het nieuwe wegprofiel worden ingepast.

Voor de beeldbepalende zomereik lag dat anders. De boom stond helemaal vrij langs een weiland aan de weg. Door een snelle actie van stichting Boom en Bosch is de monumentale boom van de kaplijst gehaald. Het ontwerp is aangepast om deze bijzondere boom meer groeiruimte te geven. De Brugstraat is hiervoor iets verlegd. Ondertussen worden er nieuwe platanen aangeplant, maar die moeten eerst nog gaan groeien.

De waardevolle zomereik is nu van grote afstand zichtbaar. Een mooi resultaat voor B&B en de bewoners”.