B&B en levensbomenbos

De Bossche Groenen hebben een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot de aanleg van een levensbomenbos. De bedoeling van een levensbomenbos is dat burgers, instellingen en bedrijven een boom kunnen adopteren en aanplanten ter herinnering aan een geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden.

 

In Nederland zijn al verschillende herdenkingsbossen aangelegd, zoals het Geboortebos in Tilburg en het Levensbomenbos in de gemeente Beek.

Een levensbomenbos symboliseert de cirkel van het leven. Het moment van geboorte en overlijden vastgelegd in de vorm van een boom. De boom die vervolgens zal uitgroeien tot een volwassen exemplaar en daarmee in zijn verschijningsvorm steeds meer betekenis zal gaan geven aan dit bijzondere, memorabele moment. Een bos van herdenken, herinneren en ontmoeten.

 

Het voorstel komt in februari in de commissie FES en in maart in de raad.

Voorzitter Helmus Boons van stichting Boom en Bosch heeft  B&B ook opgenomen als één van de organisaties die betrokken kunnen worden bij de aanleg van dit levensbomenbos.