Boom en Bosch over Bossche plassen

Boom en Bosch en de landelijke bomenstichting hebben het gemeenteraadsvoorstel gelezen over het algemeen kader Bossche plassen. Lees hier de volledige brief. De bomenstichtingen willen actief betrokken worden bij de nadere uitwerking van ontwikkelkaders en initiatieven op en rondom de plassen.

In het algemeen kader Bossche plassen worden een aantal zaken door elkaar gehaald. Plassen en parken zijn namelijk op een aantal lokaties met elkaar verbonden. Die verbindingen met bijbehorende waarden, worden in het kader niet of nauwelijks gelegd en benoemd.

Maximale benutting voor sport en recreatie staat in het voorstel centraal. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de aangrenzende groene ruimte, met op veel plaatsen waardevolle bomen.